Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Osnovana Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine

Osnovana Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
Konstituirajuća sjednica Komisije za primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine održana je 29. oktobra 2018. godine.

Komisiju čine Edin Ibrahimović, ispred UPFBiH – Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine, u svojstvu predsjednika i Fikret Plivčić, zamjenik predsjednika Komisije ispred Sindikata trgovine BiH, te Sanja Ćorić i Arnel Hodžić, članovi Komisije.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Komisije, te su razmatrana pitanja koja su do sada upućena, a u vezi tumačenja ovog kolektivnog ugovora.