Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Odžana XI sjednica ESV Zeničko-dobojskog kantona

Odžana XI sjednica ESV Zeničko-dobojskog kantona

Na XI sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK, održanoj 22. oktobra 2018. godine u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, socijalni partneri su razmatrali Dukement okvirnog budžeta ZDK za period 2019-2021., Nacrt zakona o turističkim zajednicama ZDK, te Plan obrazovanja odraslih za 2018. godinu.

 

U raspravi o Dokumentu okvirnog budžeta, predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH - Grupacije poslodavaca ZDK i Saveza samostalnog sindikata istakli su da je potrebno izmijeniti Zakon o preraspodjeli javnih prihoda, odnosno, da je prihode potrebno raspodijeliti u korist onih kantona koji su lideri u proizvodnji i izvozu.

 

Nadalje, predsjednik ESV-a ZDK Miralem Galijašević podsjetio je prisutne da je zbog prigovora Udruženja poslodavaca FBiH o neustavnosti Zakona o turističkim zajednicama usvajanje Zakona zaustavljeno. Socijalni partneri su nakon razmatranja Nacrta zakona isti usvojili, sa sugestijom da prije upućivanja Zakona o turističkim zajednicama Zeničko-dobojskog kantona  u formi prijedloga Vladi odnosno Skupštini Zeničko-dobojskog kantona u isti budu inkorporirane primjedbe i sugestije socijalnih partnera iznesene na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, a koje se prevashodno odnose na brisanje odredaba koje se odnose na finansiranje obaveznog članstva što predstavlja dodatni parafiskalni namet na privrednike Zeničko-dobojskog kantona.

 

Po pitanju Plana obrazovanja odrazlih za 2018. godinu, na sjednici je napomenuto da je Vlada ZDK formirala Vijeće za obrazovanje odraslih, koje je i nosilac izrade Plana. Nakon kratke prezentacije nadležnosti Vijeća i Plana obrazovanja odraslih za 2018. godinu, istaknuta je važnost uspostave registra poslodavaca kod Privredne komore ZDK kod kojih bi se vršila verificirana praktična nastava. Za ovaj program su predviđena sredstva u budžetu za finansiranje osnovnog obrazovanja. Na sjednici je predloženo da se prilikom izrade Plana obrazovanja odraslih za 2019. godinu uzmu u razmatranje zanimanja za kojima je iskazana potreba od strane poslodavaca, te da se u radnu grupu za izradu Pravilnika za izvođenje praktične nastave nominuje predstavnik Udruženja poslodavaca koji bi definisao I štitio interes poslodavaca. Također je istaknuto da je potrebno zakonski definisati pitanje odgovornosti u slučaju povreda na radu.

 

Donesen je zaključak da ESV podržava Plan obrazovanja odraslih za 2018., uz sugestiju da se u izradi pojedinačnih aktivosti predviđenih Planom obavezno uzmu u obzir sugestije socijalnih partnera iznesenih na sjednici ESV-a.