Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana V sjednica Savjetodavnog odbora projekta "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije"

Održana V sjednica Savjetodavnog  odbora projekta
U prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH 07. novembra 2018. godine održana je V sjednica Savjetodavnog odbora projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije".

Partneri na projektu razgovarali su o relaizovanim aktivnostima za period septembar – oktobar 2018. godine, kao i predstojećim aktvnostima za period novembar 2018. – januar 2019. godine.

Dogovoreno je da će se u narednom periodu održati tri glavna događaja - Sajam zapošljavanja na kojem že se prezentirati srednje strukovne škole Kantona Sarajevo, te  organizovacija okruglog stola o dualnom obrazovanju, zatim, organizovanje Dana otvorenih vrata u srednjim strukovnim školama gdje će se učenici osnovnih škola i njihovi roditelji imati priliku upoznati o zanimanjima za koje se obrazuje u srednjim stukovnim školama.

Također je razgovarano i o načinu realizacije otvaranja info pulteva u tri općine Kantona Sarajevo koje učestvuju u projektu.