Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održani odvojeni sastanci pregovaračkih timova UPFBiH za djelatnost hemije i nemetala i za djelatnost saobraćaja

Održani odvojeni sastanci pregovaračkih timova UPFBiH za djelatnost hemije i nemetala i za djelatnost saobraćaja
Pregovarački tim za djelatnost hemije i nemetala Udruženja poslodavaca FBiH održao je 08. septembra 2021. godine sastanak s ciljem otpočinjanja pregovora za zaključivanje kolektivnog ugovora za ovu djelatnost.

Dogovoreno je da će se do naredne sedmice utvrditi konačan tekst Kolektivnog ugovora te da će dogovoriti dalje aktivnosti i dostavljanje istog Samostalnom sindikatu hemije i nemetala FBiH.

Prethodnog dana, održan je i sastanak pregovaračkog tima UPFBiH za djelatnost saobraćaja na kojem je utvrđen tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti prometa u FBiH te će isti biti upućen Sindikatu.