Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana XVII redovna Skupština Udruženja poslodavaca FBiH

Održana XVII redovna Skupština Udruženja poslodavaca FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine održalo je 04. aprila 2018. godine redovnu godišnju skupštinu na kojoj je usvojen plan rada za 2018. godinu. Fokus Plana je poboljšanje poslovnog ambijenta, olakšavanje poslovanja, otvaranje novih radnih mjesta i suzbijanje sive ekonomije.

Godišnjoj skupštini UPFBiH izuzev rukovodstva i delegata Udruženja prisustvovali su i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, ministrica finansija i zamjenica premijera FBiH Jelka Milićević, potpredsjednici FBiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, pojedini ministri iz Vlade FBiH, predstavnici sindikata, institucija, akademske zajednice i regionalnih poslodavačkih udruženja.

„Udruženje poslodavaca FBiH je najaktivniji partner u socijalnom dijalogu koji sa svojim konkretnim prijedlozima doprinosi poboljšanju kvaliteta donesenih zakona. Najbolji primjer za to je Zakon o PIO/MIO FBiH na kojemu je UPFBiH aktivno radilo i njihovi vrlo konkretni prijedlozi su usvojeni", istaknuo je federalni premijer Novalić, pozdravljajući rad Skupštine UPFBiH.

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović pohvalila je rad UPFBiH.

„U FBiH postoji potreba sinergijskog djelovanja izvršne i zakonodavne vlasti , poslodavaca, akademske zajednice i drugih interesnih grupa s ciljem poboljšanja ekonomske situacije i kvaliteta života građana", istaknula je Mahmutbegović.

Potpredsjednik FBiH Milan Dunović izrazio je zadovoljstvo saradnjom sa UPFBiH, te naglasio da se radi o Udruženju koje konkretno radi i doprinosi donošenju kvalitetnijih zakona i poboljšanju poslovnog ambijenta.

Delegati Skupštine UPFBiH izabrali su Marinka Gilju za predsjednika Skupštine te Mirka Vincetića i Salema Ekmeščića za potpredsjednike Skupštine UPFBiH.

Govoreći o onome što UPFBiH namjerava raditi u ovoj godini predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je naglasio opredjeljenje UPFBiH da i dalje djeluje proaktivno, kao partner Vlade FBiH i sindikata.  

„U tom pravcu, uradili smo set od 15 prijedloga zakona koje ćemo ponuditi Vladi FBiH u narednom periodu na razmatranje i dalju proceduru. Vjerujemo da će ti zakoni biti usvojeni, tim prije što njihovim usvanjem ne bi bili narušeni fiskalni tokovi", istaknuo je Smailbegović.

Kada je u pitanju jačanje UPFBiH Smailbegović je najavio otvaranje Edukacijskog centra, kao širenje lepeza usluga u smislu pravnog, knjigovodstvenog i računovodstvenog savjetovanja naročito za manje kompanije. UPFBiH će se angažirati na formiranju ekonomsko-socijalnih vijeća u kantonima u kojima do sada nisu formirana. Na međunarodnom planu  UPFBiH planira raditi na ispunjavanju uslova za pristupanje Business Europe, jačati saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) kao i regionalnim udruženjima poslodavaca. 

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević predstavljajući izvještaj o finansijskom poslovanju u prošloj godini naglasio je da je Udruženje ispunilo plan i da je prema izvještaju revizije pozitivno poslovalo.

„Za ovu godinu smo donijeli ambiciozan finansijski plan s prevashodnim ciljem širenja usluga za naše članstvo", naglasio je Pandurević.

UPFBiH će u narednom periodu insistirati na donošenju uredbe prema kojoj nijedan propis neće moći biti usvojen, a da prethodno nije dobio mišljenje UPFBiH, u smislu kako će taj propis uticati na nova opterećenja poslovanja. Insistirat će se, također, na izmjenama poslovnika o radu oba doma Parlamenta FBiH  s ciljem da se na sjednice oba doma Parlamenta FBiH pozivaju predstavnici UPFBiH i da mogu učestvovati u parlamentarnoj raspravi o zakonima koji ste tiču poslovnog ambijenta.