Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana V sjednica Grupacije poslodavaca iz oblasti finansija pri UPFBiH

Održana V sjednica Grupacije poslodavaca iz oblasti finansija pri UPFBiH

Na V sjednici Grupacije poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja pri Udruženju poslodavaca FBiH, održanoj 27. februara 2018. godine, raspravljalo se o Kolektivnom ugovoru za granu finansija za teritoriju FBiH, kao i o imenovanju predsjednika i članova pregovaračkog tima za zaključivanje Kolektivnog ugovora iz ove oblasti.

Zaključeno je da će Grupacija, nakon što u što skorijem roku, pripremi konačan tekst prijedloga kolektivnog ugovora, isti uputiti Sindikatu, te da će zatražiti otpočinjanje pregovora.

Predsjednik Upravnog odbora Grupacije Senad Redžić obavijestio je prisutne da je već ranije imenovan pregovarački tim te da je u cilju Grupacije da se što prije zaključi kolektivni ugovor.

Također, na sjednici je imenovan novi član UO ispred Udruženja društava za leasing Munir Čengić.