Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana treća sjendica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona

Održana treća sjendica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je 02. oktobra 2017. godine treća sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je razmatran federalni Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova radi upućivanja mišljenja na predloženi tekst u skupštinsku proceduru, te Inicijativa o izmjeni zakona o raspodjeli javnih prihoda u FBiH i Inicijativa aktiva direktora osnovnih i srednjih škola o promjeni ličnog dohotka.

Soicijalni parteri nisu dali primjedbe na Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, te je ESV jednoglasno donijelo zaključak da resorno ministarstvo na osnovu stavova zauzetih na drugoj sjendici sačini mišljenje koje će uputiti u skupštinsku proceduru.

Tokom diskusiji o Inicijativi za izmjenu Zakona o raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH održana je prezentacija studija „Modaliteti raspodjele javnih prihoda u FBiH" koju su sačinili eksperti sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Članovi ESV-a su podržali Inicijativu na način da osnova za izmjenu zakona budu zaključci iz studije, te su pozvali zastupnike svih nivoa vlasti sa područja Zeničko-dobojskog kantona da daju podršku izmjeni pomenutog zakona.

U nastavku sjednice razmatrana je Inicijativa aktiva direktora osnovnih i srednjih škola o promjeni ličnog dohotka, pokrenuta na osnovu dopisa upućenog Udruženju poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona kojim su problematizirali pitanje visine plaća direktora škola. Ekonomsko-socijalno vijeće je stava da se o pitanju plaća i drugih prava koja proističu iz radnog odnosa može pregovarati isključivo na nivou djelatnosti što je i zakonska obaveza, a nikako otvarati pojedinačne diskusije.

Nadalje, predstavnik Sindikata metalaca prezentovao je stanje u kojem se nalaze uposlenici preduzeća koja su u toku prošle i ove godine otišla pod stečaj, a iskazano je i alarmantno stanje u Željezari Zenica. Ekonomsko-socijalno vijeće zahtjeva veći i konkretniji angažman Vlade Federacije BiH kao vlasnika u rješavanju ovog problema.