Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Održana sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
Na XX redovnoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, održanoj 01. aprila 2021. godine, Upravni odbor jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu Udruženja za 2020. godinu te iskazao zadovoljstvo učinjenim u prethodnoj godini koja je obilježena otežanim radom uslijed pandemije koronavirusa.

Usvojen je zaključak da se počne s pripremama za održavanje redovne sjednice Skupštine UPKS, te da će se donijeti Odluka o terminu održavanja sjednice i dnevnom redu. Skupština će biti održana u online formatu.

Predsjednik UO Safudin Čengić informisao je članove o aktivnostima Vlade Kantona Sarajevo za pomoć privredi u saniranju negativnih ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 u proteklih godinu dana i mjerama koje se najavljuju kao pomoć nadležnih vlasti Kantona i Federacije BiH. Zaključeno je da će se Udruženje poslodavaca KS obratiti premijeru Vlade Kantona Sarajevo s prijedlogom mjera za pomoć privrednim subjektima i obrtnicima u Kantonu Sarajevo, te da će zahtijevati održavanje sastanaka s premijerom Vlade KS i ministrom privrede KS.

Upravni odbor je usvojio zaključak da će uputiti dopis sa zahtjevom za održavanje sastanka premijeru Vlade KS i resornom ministru vezano za Odluku Vlade Kantona Sarajevo o cijeni komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje iz 2020. godine. Naime, prema ovoj odluci usvojena je nova metodologija obračuna cijene odvoza otpada, odnosno prelazi se sa obračuna koji za osnovu ima površinu korisne izgrađene površine na zapreminu stvarno odvezenog otpada. Odluka se nikada nije primijenila u praksi i odvoz otpada se obračunava prema staroj metodologiji.

Pod tekućim pitanjima Refik Šećibović, koji je imenovan u Komisiju za izradu Zakona o visokom obrazovanju KS ispred Udruženja poslodavaca KS, izvijestio je UO o radu Komisije, te je usvojen zaključak da članovi UO dostave svoje mišljenje u pisanoj formi o Zakonu o visokom obrazovanju. Također, Alidjana Čubro, koje je ispred UPKS u Sarajevo imenovana u radnu grupu za analizu Nacrta zakona o dualnom obrazovanju, izvijestila UO o svom radu u istoj.