Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica UO Udruženja poslodavaca FBiH

Održana sjednica UO Udruženja poslodavaca FBiH
Članovima Upravnog odbora, na sjednici održanoj 08. jula 2022. godine, najprije je prezentovan prijedlog dokumenta "Šta poslodavci očekuju od vlasti" u kojem su opisani ključni orijentiri politike, pregled temeljnih preporuka razvojne politike FBiH te inicijative za poboljšanje poslovnog ambijenta.

Članovi su ocijenili da je dokument kvalitetan i odlična osnova za rješenje konkretnih problema. Predloženo je da se iz dokumenta sačine kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere kako bi se jasnije definisali fokusi djelovanja, te je zaključeno da će članice svoje sugestije dostaviti pisano u roku od sedam dana.

Nakon usvajanja, dokument će biti dostavljen svim političkim strankama koje će učestvovati na predstojećim izborima, uz zahtjev da podrže prijedloge Udruženja poslodavaca FBiH, a s ciljem cilj rasterećenja privrede, povećanja razvoja i investicija, unapređenja poslovnog ambijenta, povećanja zaposlenosti, pojednostavljivanja administrativnih procedura, te ukidanje diskriminacije privatnih spram javnih kompanija.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević je u nastavku sjednice članicama prezentirao informaciju u vezi aktivnosti UPFBiH kada je u pitanju minimalna plaća. Članice su informaciju primile k znanju te je isteknuto da će Udruženje nastaviti sa insistiranjem na smanjenju stopa doprinosa i poreza jer je to jedini realan način za povećanje plaća.

Pod tačkom Razno raspravljalo se o Uredbi o programu pomoći stanovništvu uslijed inflacije i rasta potrošačkih cijena. Uredbu je Vlada FBiH usvojila na sjednici održanoj 07.07.2022. godine a ista, između ostalog, daje mogućnost da poslodavci isplate jednokratnu pomoć radnicima u Federaciji BiH bez plaćanja poreza i doprinosa. Članice su istakle da ovo nije stvarna i realna pomoć radnicima te da je bilo puno boljih rješenja, ali da se Vlada nije konsultovala sa socijalnim partnerima. Navedeno je da su Uredbom dovedene u nepovoljan položaj kompanije koje nisu u mogućnosti isplatiti ovu vrstu pomoći te da će Udruženje svoj stav iznijeti putem saopćenja za javnost.