Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH

Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH
Na hitnoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH održanoj 27. aprila 2020. godine, socijalni partneri su raspravljali o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Na sjednici su doneseni zaključci da su predstavnici delegacije poslodavaca i sindikata u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH u načelu usaglasili primjedbe koje su imali na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i dostaviće ih Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te da su se socijalni partneri usaglasili da će po prestanku stanja prirodne nesreće započeti pregovore oko Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH.