Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana radionica za razvoj lokalnih akcionih planova za zapošljavanje

Održana radionica za razvoj lokalnih akcionih planova za zapošljavanje
U Sarajevu je 16. oktobra 2018. godine održana radionica za razvoj lokalnih akcionih planova za zapošljavanje.

Naime, Udruženje poslodavaca FBiH implementira projekat  „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju" u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Projekat predviđa i izradu akcionog plana za zapošljavanje, stoga su na radionici učestvovali i predstavnici UPFBiH Zlatan Dedić, Vesna Smajlović i Vedrana Živković.

Projekat „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju" je jedan od 19 lokalnih partnerstava koji su podržani u okviru krovnog projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'' kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Jedan od ciljeva je da ova lokalna partnerstva zapošljavanja razviju ili unaprijede lokalne akcione planove zapošljavanja u skladu sa postojećim strategijama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, kako bi se na organiziran i sistematičan način planirale i realizirale aktivnosti koje doprinose povećanju zapošljivosti kroz stavranje novih radnih mjesta, investicije, te rast i razvoj lokalnih poslodavaca. Osim toga, svrha priprema akcijskih planova je i podrška održivosti lokalnih partnerstava kroz definiranje fokusa njihovih budućih aktivnosti, te praćenja napretka postavljenih ciljeva.