Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana 23. Sjednica UO Udruženja poslodavaca KS

Održana 23. Sjednica UO Udruženja poslodavaca KS

Članovi Udruženja poslodavaca KS su 14. novembra 2017. godine u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH održali 23. redovnu sjednicu Upravnog odbora. Sjednici su također prisustvovali Mladen Pandurević i Zlatan Dedić, ispred federalnog Udruženja.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle sjednice UO, članovi su usvojili i Dnevni red za predstojeću IV izbornu skupštinu UPKS koja će se održati 12. decembra 2017. godine u Hotelu Bosnia sa početkom od 12:00 sati.

Predloženo je da se pristupi izradi novog Statuta koji će efikasnije urediti rad Udruženja. Zadužena je Stručna služba Udruženja poslodavaca FBiH da pripremi svu potrebnu dokumentaciju za IV izbornu skupštinu UPKS, a Komisija za pripremu skupštine će se izjasniti o materijalima i izboru članova Upravnog odbora.

Nadalje, predsjednik UPKS Muhamed Pilav upoznao je članove UO o spornim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima KS, kao i o Zakonu o uređenju saobraćaja KS.

Naime, u djelu Zakona o komunalnim djelatnostima KS Poglavlje III – Osnove i mjerila za određivanje komunalne naknade, utvrđuje se način i visina naknade za odvoz smeća iz preduzeća. Primjenom ovih odredbi poslodavci iz KS-asmatraju da su višestruko oštećeni. Kako navode:

  • Ovim je naknada za odvoz smeća iz firmi povećana i do deset puta
  • Na ovaj način je usluga koju vrši KJP RAD kategorisana kao porez, a ne kao usluga
  • Sve firme iz metaloprerađivačke i drvne djelatnosti prodaju ili koriste svoj otpad.

Također, sporni član Zakona o uređenju saobraćaja KS glasi: „Snadbijevanje poslovnih objekata koji se nalaze uz saobraćajnice vrši se od sedam sati za tekući dan za sve objekte koji nemaju obezbjeđen poseban prostor namjenjen za zaustavljanje dostavnih vozila".

Ovom odredbom Zakona ugrožena je profitabilnost i konkurentnost proizvođača/dostvaljača, jer mnoge kompanije i dostvaljači nisu u mogućnosti dostaviti robu do naznačenog vremena, što za posljedicu može imati pad prometa i pad privredne aktivnosti. Izvršioci zakona kažnjvaju dostavljače koji poslije naznačenog vremena dostavljaju robu, što ponovo proizvodi gubitke kompanijama.

Uredba je neprovodljiva jer mnogim firmama, niti dobavljačima radno vrijeme ne počinje prije sedam sati ujutro, a nije uređeno ni pitanje hitne dostave, te su poslodavci mišljenja da je potrebno ili brisati stav 1. pomentog zakona ili ga prilagoditi realnim mogućnostima za dostavu robe od strane proizvođača/dostavljača

Zadužuje se Stručna služba UP FBiH da inicijative za izmjenu pomenutih zakona uputi zastupnicima u klubovima naroda Skupštine Kantona Sarajevo, premijeru Vlade KS i predsjedavajućoj Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij KS, te će Stručna služba UPFBiH  članovima UO pismenim putem dostaviti informaciju o izvršenom zadatku.

Na sjednici se raspravljalo i o inicijativi Tomislava Gruzelja, člana ekspertne komisije za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Članovi UO su raspravljali o problemu obrazovanja stručnog skadra i neusklađenosti obrazovnog sistema i potreba tržišta rada, te su podržali napore Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevu, kao i inicijativu Tomislava Grizelja u smislu da se prioriteti za određena zanimanja daju prilikom upisnih politika.