Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan Sajam zapošljavanja i Sajam srednjih strukovnih škola

Održan Sajam zapošljavanja i Sajam srednjih strukovnih škola
U Domu mladih Skenderija 30. novembra 2018. godine održan je Sajam zapošljavanja za poslodavce i nezaposlene osobe i Sajam srednjih strukovnih škola. Ovogodišnji sajam Služba za zapošljavanje KS-a realizuje u saradnji sa partnerima Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS-a sa srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom KS-a s ciljem povezivanja nezaposlenih osoba sa poslodavcima, odnosno smanjenja stope nezaposlenosti i povećanja zaposlenosti. U okviru sajma predstavilo se 18 srednjih strukovnih škola, na čijim štandovima su prezentirani učenički radovi, odnosno zanatska zanimanja za koje se obrazuju učenici ovih škola.

Kako su istaknuli iz Udruženja poslodavaca FBiH, namjera ovih aktivnosti je doprinijeti usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada, povećanju zaposlenosti u KS-u, jačanju lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO. Ujedno, učenicima i roditeljima žele se predstaviti programi škola urađeni s ciljem da se obrazuju kadrovi koji će savladanim znanjima i vještinama odgovoriti zahtjevima poslodavaca i brzo pronaći posao, a ne kadrove za biroe za zapošljavanje.

Safudin Čengić, direktor firme Centrotrans koja učestvuje na sajmu, kazao je da su poslodavci itekako zainteresovani za ovakav način saradnje kako s obrazovnim ustanovama tako i sa institucijama vlasti.

- Evidentno je da nama nedostaju stručni kadrovi i kadrovi koji posjeduju vještine da mogu odgovoriti tržišnim uslovima privređivanja. Dajemo punu podršku dualnom obrazovanju i učinit ćemo sve što je do poslodavaca da učenici što više vremena provedu na praksi, a ne na teorijskom dijelu nastave, kazao je Čengić.

On je istakao da su zanatski poslovi jako dobra radna mjesta, ali da nažalost imamo deficit u skoro svim zanataskim zanimanjima. Smatra da je ambijent u BiH nepovoljan zbog čega i mladi i stari odlaze iz ove zemlje, jer imaju potrebu da žive i rade tamo gdje im je povoljnije i bolje.

- Mi kao poslodavci apelujemo na organe vlasti da hitno razgovaramo o načinu kako da zaustavimo taj trend i spriječimo ono što nas očekuje, a to je da ostanemo bez radne snage. U tom slučaju nećemo imati nikakvog razvoja u BiH. Mi smatramo da se mora pothitno rasteretiti opterećenje na rad i poslodavci su spremni da sve što se ostvari po osnovu tog rasterećenja preusmjere u plate. Mislim da moramo povećati plate svim uposlenicima kako bi zadržali kvalitetnu radnu snagu, naglasio je Čengić.

Na Sajmu se predstavilo i Udruženje poslodavaca FBiH koje implementira Projekat „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju" u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta "Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH", finansira Europska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH imali su priliku na Sajmu predstaviti Projekat posjetiocima Sajma, odnosno učenicima srednjih i osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.