Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održan inicijalni sastanak predsjednika pregovaračkih timova UPFBiH i Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH

Održan inicijalni sastanak predsjednika pregovaračkih timova UPFBiH i Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH
Inicijalni sastanak predsjednika pregovaračkih timova UPFBiH i Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH odražan je u prostorijama Udruženja 08. septembra 2021. godine s ciljem otpočinjanja pregovora za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, industrije građevinskog materijala i projektovanja u FBiH. Sastanku je prisustvovao i direktor UPFBiH Mladen Pandurević i sekretar UPFBiH Mersiha Jusić.

Na sastanku je dogovorena dinamika procesa pregovaranja, te da će se naredne sedmice održati sastanak pregovaračkih timova UPFBiH i Sindikata i zvanično otpočeti pregovori.