Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Obrazovni sistem i dualno obrazovanje

Obrazovni sistem i dualno obrazovanje

Bosni i Hercegovini je neophodna kvalitetna reforma sistema obrazovanja, kako bi se brže i lakše zapošljavali mladi. Jedna od mogućih reformi je i uvođenje sistema dualnog obrazovanja.  

Dualni model strukovnog obrazovanja je sistem edukacije u kojem učenici strukovnih škola pohađaju dio nastave redovno u školi, dok ostatak vremena provode na stručnoj praksi koja se odvija u različitim preduzećima. Ovakav sistem obrazovanja postoji u razvijenim zemljama Evrope, a najuspješniji modeli su razvijeni u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Kroz dualno obrazovanje učenici brzo stiču praktična znanja i vještina, osigurava se fleksibinost u prilagođavanju nastavnih planova i programa, kao i upsinih kvota potrebama poslodavaca odnosno potrebama tržištu rada.

Osnovni cilj ovoga oblika obrazovanja je omogućavanje mladim osobama sveobuhvatno stjecanje potrebnih vještina za obavljanje poslova učinkovito, inovativno, samostalno i u saradnji s drugima te ujedno zadovoljenje kompanija i privrede stvaranjem mlade, kvalificirane radne snage. 

Udruženje poslodavaca FBiH se aktivno uključilo u proces implementacije i uvođenja sistema dualnog obrazovanja i pokrenulo projekat  „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju" u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Projekat je jedan od 19 lokalnih partnerstava koji su podržani u okviru krovnog projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'' kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Lokalni ekonomski razvoj može uslijediti samo kao permanentna saradnje i sinergetska aktivnost svih društvenih subjekata. Bez prednosti i opredjeljenja svih subjelata da se obrazovni sistem prilagodi potrebama tržišta rada, intenzivne međusobne komunikacije, stvaranju dobrih uslova rada, motivisanja roditelje i učenika i stalne edukacije, gotovo je nemoguće očekivati ekonomski rast.

„Projekat će podići kapacitete za zakonsko regulisanje, implementaciju i promociju dualnog obrazovanja u školama, kompanijama, službi za zapošljavanje, općinama, ministarstvu obrazovanja i nevladinom sektoru", navode iz Udruženja poslodavaca FBiH. 

Kanton Sarajevo je pripremio radni tekst zakona o dualnom obrazovanju, u kojem su učestvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, te se očekuje njegovo upućivanje u skupštinsku proceduru.