Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljena Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

Objavljena Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena
U Službenim novinama FBiH 55/22 od 13.07.2022. godine, objavljena je Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Uredba, pod Članom 19. predviđa i ostale jednokratne pomoći, odnodno da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku, u visini do 1.080 KM.

Dalje se navodi da se ova pomoć može isplatiti najkasnije do 31.12.2022. godine, te da se isplata vršiti isključivo na transakcijske račune radnika.

Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22), navodi se u Službenim novinama.
 
Prethodno je Udruženje poslodavaca FBiH reagovalo naglašivši da se Uredba trebala donijeti uz konsultacije sa socijalnim partenrima te da Vlada FBiH treba stvoriti uslove za povećanje svih plaća, donošenjem novih zakona o doprinosima i o porezu na dohodak FBiH po hitnoj proceduri, čime bi se kroz smanjenje poreza i doprinosa povećale plaće svim radnicima, što bi bilo trajno sistemsko rješenje, a ne jednokratna pomoć koja je upitna sa više aspekata.