Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH – Udruženje poduzetnika Velika Kladuša

Nova članica UPFBiH – Udruženje poduzetnika Velika Kladuša
Udruženje poduzetnika Velika Kladuša osnovano je 2007. godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači Udruženja su poduzetnici sa područja Općine Velika Kladuša. Udruženje djeluje na principu dobrovoljnog učlanjenja pravnih i fizičkih lica koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u Općini Velika Kladuša. Udruženje je aktivan promotor ekonomskog razvoja Velike Kladuše putem udruživanja, zastupanja interesa poduzetnika kao i pružanje kvalificiranih usluga članovima. Kroz svoj rad, Udruženje podržava rad postojećih privrednih subjekata i otvaranje i rad novih privrednih subjekata na području Općine.
 
Udruženje poduzetnika Velika Kladuša okuplja 50 kompanija iz tog područja.
 
Udruženje je formirano sa ciljem da stvara i pomaže u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta kako bi se omogućilo uspješnije poslovanje, da organizira nastupe prema nadležnim institucijama i poduzima niz drugih aktivnosti kao što su:

• Razvoj poduzetništva na području Općine Velika Kladuš
• Zaštita interesa članova Udruženja u primjeni propisa koji se odnose na djelatnosti članova Udruženja
• Promovisanje poduzetništva Općine Velika Kladuša
• Razmjena iskustava i informacija među članovima Udruženja kao i sa drugim privrednicima iz BiH i drugih država
• Saradnja sa Općinskim organima i organima viših nivoa vlasti u cilju razvoja i jačanja privrednih i poslovnih kapaciteta na području općine Velika Kladuša
• Pružanje administrativne i pravne pomoći članovima udruženja
• Organiziranje seminara i instruktivnih savjetovanja, promovisanje poduzetničkih prava i sloboda, razvoj i unapređenje tržišnih uvjeta poslovanja, sprječavanje nelojalne konkurencije
• Poslovno povezivanje i zajedničko poslovno nastupanje privrednih subjekata sa područja općine Velika Kladuša

Sjedište Udruženja je u ulici Kozaračka br. 3, Zgrade Ben-mal Group, Velika Kladuša.

Više o Udruženju na linku.