Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Multiteh inženjering

Nova članica UPFBiH - Multiteh inženjering
Društvo "MULTITEH INŽENJERING” d.o.o. Zenica registrovano je 1990. godine, a pruža usluge:

  • Zaštite na radu
  • Zaštite od požara
  • Zaštite okoliša
  • Elektroenergetskih ispitivanja
  • Termoenergetskih ispitivanja
  • Projektovanja i konsaltinga
  • Akreditovano tijelo za ispitivanje i certificiranje liftova
  • Rudarstvo – Elektro ispitivanja, ispitivanja iz oblasti zaštite na radu,
  • Projektovanje
  • Laboratorija

Garant profesionalnosti i visoko kvalitetnog pružanja usluga, te besprijekoran odnos prema poslu i klijentu su prije svega dugogodišnje iskustvo i stručan visokoobrazovan kadar koji se stalno usavršava i dodatno educira da bi pratili europske i svjetske trendove u oblasti poslovanja. Pored kadra kompanija se oslanja na najsavremeniju i najefikasniju opremu koju neprestano obnavlja te uvođenje novih standarda i obnavljanje postojećih rješenja.