Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Euroing d.o.o.

Nova članica UPFBiH - Euroing d.o.o.
Euroing d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za projektovanje, konsalting i nadzor nad izvođenjem svih vrsta građevinskih radova, osnovano 31.12.2002. godine u Bihaću. Firma ima potrebna ovlaštenja za rad kako na nivou kantona tako i na nivou Federacije BiH. Također, Euroing d.o.o posjeduje i certifikat ISO 9001:2000 za projektovanje i izvođenje građevinskih radova.

Misija Euroinga je, uz dosadašnju praksu i stečeni ugled, stalno poboljšavati i usavršavati sveukupne performanse organizacije, pružati usluge visokog kvaliteta koje u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i očekivanja kupca, te uvijek biti raspoloživi na tržištu sa konkuretnim cijenama.

Osnovne vrijednosti ove kompanije su kontinuirani razvoj vlastitih sposobnosti i kompententnosti, visoko svjesno, odgovorno i motivirano osoblje, povjerenje klijenata čije su potrebe i zahtjevi kontinuirani motiv za stalno poboljšanje, povjerenje i podrška poslovnih partnera.

Više o kompaniji na oficijelnoj stranici Euroinga.