Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH – Diners Club BH d.o.o.

Nova članica UPFBiH – Diners Club BH d.o.o.
Diners Club BH d.o.o. je kartična firma za poslovanje Diners Club kreditnim karticama na teritoriju Bosne i Hercegovine. Osnovala ju je hrvatska kartična kuća Erste Card Club (ECC), koja pored franšiznog prava za hrvatsko, ima podfranšizno pravo za teritorij Bosne i Hercegovine.

U Hrvatskoj Diners Club posluje više od 45 godina, i to od potpisa franšiznog ugovora 1969. godine, kad je započela era kartičnog poslovanja na tržištu cijele jugoistočne Europe, uključujući i teritorij Bosne i Hercegovine. Kvalitetu poslovanja Erste Card Cluba prepoznali su mnogi poslovni partneri s kojima ostvaruje značajnu saradnju. Tako na području Hrvatske ima ugovoren prihvat s više od 100.000 prodajnih mjesta, dok u Bosni i Hercegovini više od 20.000.

Na teritoriju Bosne i Hercegovne izdavanje kartica Diners Cluba započelo je još 1997. godine, i to zahvaljujući cobrand saradnji s lokalnim bankama, pritom da se iste godine započelo i s ugovaranjem njihovog prihvata.

Želeći svoje znanje i iskustvo na još kvalitetniji način prenijeti i na poslovanje u Bosni i Hercegovini, a time ujedno i bolje odgovoriti na specifične potrebe tržišta, ECC je u julu 2005. osnovao firmu Diners Club BH d.o.o.

Intenzivniji razvoj poslovanja Diners Cluba u Bosni i Hercegovini započeo je početkom 2009. godine, kad je unaprijeđena poslovna saradnja s postojećim partnerima Raiffeisen Bank BH (RBBH), Privrednom bankom Sarajevo (PBS) te nekim drugim bankama na teritoriju BiH. Ova saradnja se nastavlja i dalje, pa je tako omogućen prihvat Diners Club kartica na prodajnim mjestima s RBBH , UCB i Hypo POS terminalima. Diners Club BH je u procesu razvoja prihvata kartica Diners Cluba i na ostalim značajnim POS mrežama na tržištu te na svim većim bankomat mrežama u Bosni i Hercegovini.
 
Više na www.diners.ba.