Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - Asocijacija poduzetnika Hercegovine

Nova članica UPFBiH - Asocijacija poduzetnika Hercegovine
Asocijacija poduzetnika Hercegovine djeluje kao udruženje poslodavaca, s osnovnim ciljem poticanja razvoja povoljnog okruženja za privredni razvoj i očuvanja poslovnog morala. Zajedničkim snagama članova organizacije Asocijacija ustrajno razvija i provodi aktivnosti koje doprinose razvoju regije Hercegovine kao snažnog privrednog i urbanog regionalnog središta.

Regiju Hercegovine Asocijacija predstavlja tokom svih aktivnosti nikad nepropuštajući priliku da budu tamo gdje ih članice trebaju. Intencija Asocijacije je mrežu poduzetnika još više ojačati kako bi zajedno mogli uticati na sve negativne segmente s kojima se poduzetnici/organizacije susreću, a sa ciljem stvaranja boljih poslovnih prilika, boljeg umrežavanje te na kraju krajeva sigurnog APH partnera.

Vizija Asocijacije poduzetnika Hercegovine je postati katalizator privrednog i društvenog razvoja regije kroz pružanje podrške izgradnji umrežene poslovne zajednice u kojoj saradnja povećava kapacitet, obrazovanje pojačava sposobnost i zagovaranje utiče na autoritet.

Misija Asocijacija poduzetnika Hercegovine je da osnažuje kompanije u ostvarenju svog punog potencijala, potiče stvaranje povoljnog okruženja za priredni razvoj i stvara snažno umreženu zajednicu poslodavaca.

Prednosti članstva u Asocijaciji poduzetnika Hercegovine su povezivanje s poslovnim partnerima, zastupanje zajedničkih interesa u odnosima sa predstavnicima vlasti, državnim institucijama, sindikatima, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama, povećanje vidljivosti kompanija, te pristup informacijama od značaja sa poslodavcima i mogućnosti pronalaska poslovnih partnera putem istih.
 
Našoj članici - Asocijaciji poduzetnika Hercegovine želimo ugodnu dobodošlicu i radujemo se jačanju naše saradnje.

Više o Asocijaci pročitajte na linku.