Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu UPFBiH Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika

Na inicijativu UPFBiH Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika
Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika.

Udruženje je tražilo izmjene Zakona o vijeću uposlinika a kako bi se mogle primjenjivati odredbe Zakona o radu koji je također u parlamentarnoj proceduri.

U član 24. dodana su dva nova stava koja se odnose na rokove.
 
Kako je precizirano, izuzetno, za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u FBiH kojeg su proglasile nadležne institucije, poslodavac nije obavezan da primjenjuje rok od 30 dana u kojem je Vijeću uposlenika dužan radi konsultacija dostaviti odluke značajne za prava i interese uposlenika.
 
Također je, sa sedam na pet dana, za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće i vrijeme vanrednog stanja, Vijeću zaposlenika skraćen rok za izjašnjavanje.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika možete pročitati OVDJE.