Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK prihvatilo inicijativu UPFBiH za uvođenje procesa imunizacije u prostorijama kompanija

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK prihvatilo inicijativu UPFBiH za uvođenje procesa imunizacije u prostorijama kompanija
Udruženje poslodavca FBiH i Grupacija poslodavaca SBK pri UPFBiH uputili su Ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK inicijativu za uvođenje procesa imunizacije u prostorijama kompanija u tom kantonu.

Pomenuto ministarstvu je prihvatilo inicijativu, te obavijestilo Udruženje da će ostvariti komunikaciju sa nadleženim domom zdravlja.