Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH podržalo većinu prijedbi UPFBiH na Zakon o štrajku

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH podržalo većinu prijedbi UPFBiH na Zakon o štrajku

S ciljem usaglašavanja Zakona o štrajku 08. februara 2018 godine održan je sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruženje poslodavaca FBiH insistira da štrajk bude krajnji oblik rješavanja nastalih radnih sporova i to onda kada nije moguće da se spor riješi mirnim putem, odnosno nekim od oblika mirnog rješavanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo je većinu primjedbi Udruženja na Zakon o štrajku podržalo.