Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Međunarodnim organizacijama i Parlamenentu FBiH dostavljeni prijedlozi UPFBiH za izlazak iz ekonomske krize

Međunarodnim organizacijama i Parlamenentu FBiH dostavljeni prijedlozi UPFBiH za izlazak iz ekonomske krize
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je uredima Delegacije EU u BiH, Svjetske banke i MMF-u prijedlog mjera Udruženja poslodavaca za izlazak iz ekonomske krize, a u skladu sa dogovorom sa ranije održanih sastanaka sa predstavnicima međunarodnih organizacija u BiH, kako bi se urgentno djelovalo kod predstavnika vlasti na njihovom usvajanju.

Međunarodnim organizacijama dostavljene su primjedbe UPFBiH formulisane u formi amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima i Prijedlog zakona o porezu na dohodak. Ovi zakoni se nalaze u parlamentarnoj proceduri.

Također, Udruženje je dostavilo i svoj Prijedlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o porezu na dobit sa napomenom da se predlaže da se dostavljeni prijedlog uputi u parlamentarnu procueduru.

Prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, profesionalnoj rehabilitaciji, osbosobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom, cestovnom prijevozu FBiH, privatizaciji preduzeća, fiskalnim sistemima i poreznoj upravi FBiH također je pripremilo i dostavilo Udruženje. Ovi zakoni su u parlamentarnoj proceduri po skraćenom postupku u Domu naroda, te je riječ o zakonima koji nisu obimni i zahtjevaju minimalne izmjene, a njihovo usvajanje je značajno za cjelokupnu društvenu zajednicu.

Udruženje poslodavaca u FBiH u cilju očuvanja radnih mjesta u kompanijama, koje zbog negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom, moraju otpustiti određen broj radnika, predlaže da kantonalni Zavodi za zapošljavanje uz koordinaciju sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje, usvaje i hitno donesu „Programa za zadržavanje zaposlenih i očuvanje radnih mjesta". Cilj usvajanja Programa je očuvanje radnih mjesta, sprječavanje masovnih otpuštanja, očuvanje opstanka mnogih kompanija u FBiH i nastavak nesmetanog obavljanja privrednih aktivnosti. Prema Programu će poslodavcima koji zadrže zaposlene kao podrška u narednih šest mjeseci isplaćivati naknada minimalne plaće sa porezima i doprinosima po svakom zaposlenom radniku koji bi prema potrebama i procjenama poslodavaca trebao dobiti otkaz. Podsticaji se trebaju na osnovu javnog poziva dodjeljivati targetirano, djelatnostima i poslovnim subjektima koji su zbog nastale situacije izuzetno ugroženi i bez podsticaja ne bi mogli opstati na tržištu bez otpuštanja većeg broja radnika.

U cilju obezbjeđivanja dodatnih sredstava za isplatu poreza i doprinosa kao podršku poslodavcima Udruženje predlaže da Vlada donese Odluku da se dio sredstava iz Fonda za stabilizaciju privrede, koja su ostala neutrošena, a koja su planirana za pomoć privatnom sektoru u vrijeme pandemije, preusmjeri u Federalni zavod za zapošljavanje iz kojih bi se finansirala podrška za zadržavanje zaposlenosti.

Pomenute dokumente, Udruženje je dostavilo i predsjedavajućim Doma naroda i Zastupničkog doma PFBiH, kao i predsjednicima klubova delegata i političkih stranaka. Dokumenti su dostavljeni i premijeru Vlade FBiH, Minnistarstvu finansija FBiH i Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH:

Udruženje će u okviru svojih nadležnosti poduzeti sve aktivnosti za usvajanje navednih zakona o donošenje podsticajih mjera za očuvanje zaposlnenosti, te očekuje od izvršne izvršne i zakonodavne vlasti, kao i od međunarodnih institucija, podršku usvajanja ovih zakona, a kako bi se osiguralo stvarno rasterećenje privrede i sačuvala radna mjesta.

Amadmani UPFBiH na Prijedlog Zakona o porezu na dohodak