Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461
Transportna zajednica 08.04.2020.
Stalni sekretarijat Transportne zajednice prati ograničenja putovanja koja uspostavljaju različite zemlje partneri iz jugoistočne Evrope (uključujući i zemlje članice EU) kao jednu od mjera koje imaju za cilj zaustavljanje širenja COVID-19 u regionu.
TRANSPORT COMMUNITY
Stanje na cestama 09.04.2020.
U toku su radovi na mostu ispred naplatnog mjesta Zenica jug, na autoputu A-1. Za vrijeme ovih radova saobraća se jednom trakom, naizmjenično.
BIHAMK
FŠCZ donio tri nove naredbe
Za potrebe šatorskih prostora za privremeni boravak državljana BiH koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, naređuje se FUCZ da osigura i postavi 33 pokretne EKO WC kabine na graničnim prelazima: Orašje (7 kom), Velika Kladuša/Maljevac i Kamensko (po četiri), i po dva na graničnim prelazima Bosanski Šamac, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I i II, Ivanica i Bijača.
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Stanje na putevima
Zbog proljetne sjetve na putevima je povećan broj traktora i radnih mašina, pa vozačima skrećemo pažnju da opreznije voze i izbjegavaju rizična preticanja.
AUTO-MOTO SAVEZ RS
BPK: Zaduženo Ministarstvo za privredu da pripremi Program utroška sredstava sa ekonomskog koda „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta“
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona zadužila je Ministarstvo za privredu da pripremi Program utroška sredstava sa ekonomskog koda ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2020.godinu“ te u istom predvidi sredstva za isplatu subvencija u visini jedne polovine neto plate za mjesec mart, svim poslovnim subjektima obuhvaćenim programom kojima je naredbama federalnog i kantonalnog Štaba civilne zaštite obustavljeno obavljanje djelatnosti zbog koronavirusa.
VLADA BPK
prihvatanje bankarske garancije u carinskom postupku za vrijeme trajanja epidemije COVID 19
Za vrijeme trajanja vanrednih mjera u BiH usljed epidemije korona virusa (COVID-19), a u cilju ekonomičnijeg postupanja i bržeg protoka roba, za carinski postupak puštanja robe u slobodan promet, špedicijama omogući korištenje bankovne garancije za područje cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo za jedan regionalni centar.
UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH
Službene informacije o koronavirusu u BiH
Sve aktuelne informacije o koronavirusu.
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
Marža na cijene najvažnijih proizvoda ostaje na nivou od 5.3.2020. godine
Kao mjeru neposredne kontrole cijena, Vlada je propisala za pojedine proizvode utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene). Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti FBiH, kantona, gradova i općina propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice, osnovne higijenske i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.
VLADA FBiH
Stupila na snagu Uredba o visini naknade za vanredne prevoze
Ovom uredbom utvrđuju se visina i način plaćanja naknada za izdavanje odobrenja za vanredni prevoz, visina naknade za prekoračenje dozvoljenih dimenzija vozila i tereta za vozila koja koriste autoputeve, brze, magistralne i regionalne puteve Republike Srpske, te naknada za nastalu štetu.
VLADA RS
Grantovi od 10.000 dolara za eksperimentalnu ekonomiju
​Međunarodna fondacija za istraživanje eksperimentalne ekonomije (IFREE) otvorio je Poziv za dostavljanje prijava za dodjelu malih grantova za promociju dobrobiti ljudi kroz eksperimentalnu ekonomiju a radi poboljšanja razumijevanja sistema razmjene.
VLADA RS
Stožer danas o ograničenju kretanja između gradova i općina HNK
Također, usvojen je i Zaključak kojim se od Stožera traži da odmah, zbog složenog epidemiološkog stanja, od Federalnoga stožera civilne zaštite, zatraži žurno uvođenje ove mjere za prostor cijele Federacije BiH.
VLADA HNK
Zabrana okupljanja na privatnim i javnim prostorima u PK
Zabranjuje se okupljanje na javnim površinama više od tri osobe i zabranjuje se okupljanje na posjedima i objektima u privatnom vlasništvu (stan, kuća, vikendica, dvorište i sl.) više od pet osoba, izuzev članova domaćinstva.
VLADA POSAVSKOG KANTONA
U Vladi PK press konferencija na temu coronavirusa
Naglašavam također aktualni problem stanja u gospodarstvu Županije Posavske. Vlada ŽP idući će tjedan, kada budu poznate mjere Vlade FBiH, javnosti predstaviti i dopunjene mjere Vlade ŽP za poticanje gospodarstva. Otvorit ćemo također i pripreme za rebalans Proračuna ŽP, kazao je u izjavi za novinare predsjednik Vlade ŽP Topić.
VLADA POSAVSKOG KANTONA
Vogošća: Oslobađanje plaćanje naknada za korištenje poslovnih prostora i javnih površina svima onima kojima je zabranjen rad
Općinskoo vijećeVogošća donijelo tri odluke koje su vezane za oslobađanje plaćanje naknada za korištenje poslovnih prostora i javnih površina svima onima kojima je zabranjen rad, te stavljanje na raspolaganje općinskog zemljišta svima koji žele da ga obrađuju, odnosno na njemu nešto posiju.
VLADA KS
Transportna zajednica 07.04.2020.
Stalni sekretarijat Transportne zajednice prati ograničenja putovanja koja uspostavljaju različite zemlje partneri iz jugoistočne Evrope (uključujući i zemlje članice EU) kao jednu od mjera koje imaju za cilj zaustavljanje širenja COVID-19 u regionu.
TRANSPORT COMMUNITY
Stanje na cestama 08.04.2020.
Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Tuzla-Srebrenik, kod mjesta Orlova Klisura. Teretna vozila se preusmjeravaju na pravac Šićki Brod-Gračanica-Srebrenik.
BIHAMK
Zaključak o izmjeni zaključka o ustupanju prostorija za smještaj fizičkih lica čiji je nalaz za SARS-CoV2 pozitivan
Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o izmjeni zaključka o ustupanju prostorija za smještaj fizičkih lica čiji je nalaz za SARS-CoV2 pozitivan.
VLADA RS
Održana 17. sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije
U slučaju vraćanja sa neke od granica zemalja Evropske unije ili regiona građani u povratku u Republiku Srpsku biti smještani u karantine u trajanju od 14 dana.
VLADA RS
Instrukcija o načinu privremene isplate penzija i drugih primanja putem Pošta Srpske - Post restant
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske donijelo je, u skladu sa nadležnostima, Instrukciju o načinu privremene isplate penzija, invalidnina, socijalnih davanja i sličnih primanja putem Pošta Srpske za post restant korisnike sa navršenih 65 i više godina života, a koja nemaju ovlaštena lica za podizanje ovih primanja.
VLADA RS
Instrukcija o izvještavanju o primjeni posebnih mjera MKO
Instrukcija o izvještavanju o primjeni posebnih mjera u skladu sa Odlukom o posebnim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 .
AGENCIJA ZA BANKARSTVO RS
Stanje na putevima 08.04.2020.
Uz povoljne vremenske uslove, saobraćaj se na većini puteva u RS odvija nesmetano. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, skrećemo pažnju na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovoz, a na putevima sa sanacionim radovima, na poštovanje privremene signalizacije, koja reguliše saobraćaj.
AUTO-MOTO SAVEZ RS
USK: Preporuka
Preporuka svim organima uprave i upravnim organizacijama da neovjerene kopije dokumenata i potpisane izjave prihvate kao pravovaljane.
VLADA USK
POSAVSKI KANTON: Protuepidemijske mjere
Vlasnici – odgovorne osobe javnih i privatnih subjekata dužni su na ulazu u poslovne objekte postaviti dezinfekcione barijere tj. veće komade tkanine koji se stalno moraju natapati otopinom Na-hipoklorita (Varikina 5% se razblaži 1:10 do 1:20 sa vodom, ili Izosan 5g/5L vode) , te se te tkanine trebaju postavljati tako da svi moraju preći obućom preko njih čime se sprječava prijenos CoV-SARS-2 virusa obućom.
VLADA POSAVSKOG KANTONA
Javna rasprava "Prijedlog odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2020. godinu“
Prijedlog Odluke o iznosima novčanih podsticaja,minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2020.godinu" otvaramo javnu raspravu po istoj.
MINISTARSTVO PRIVREDE KS
Službene informacije o koronavirusu u Bih 08.04.2020
Sve aktuelne informacije o koronavirusu.
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
Uplaćeno još 5.020 KM za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19
Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju Ministarstva finansija i trezora BiH do danas su uplatu na namjenskom podračunu za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19 imali Sarajevski kiseljak d.d. za eksploataciju mineralnih voda u iznosu od 5.000 KM i privatna osoba u iznosu 20 KM čime je na ovaj podračunu ukupno uplaćeno 720.403 KM.
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
Mjere Republike Srpske za podršku privredi sa ciljem ublažavanja posljedica uticaja virusa korona na privredu Republike Srpske
S tim u vezi, Vlada Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije su donijeli: • Odluku o hitnoj isplati povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini; • Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza
VLADA RS
Poziv za saradnju radi pristupa uređajima za skeniranje probranih jedinjenja protiv SARS-CoV-2
Reagujući na krizu Covid-19, Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije u Briselu, je objavio poziv za saradnju radi pristupa uređajima za skeniranje probranih jedinjenja protiv SARS-CoV-2,u okviru Exscalate4CoV projekta finansiranog od strane Evropske unije.
VLADA RS
Održana 39. redovna sjednica Vlade TK
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata tekst Mišljenja Ministarstva privrede na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
VLADA TK
Razmatra se ograničenje kretanja unutar HNK
Zatraženo je da Stožer i MUP razmotre način i mogućnosti uvođenja ograničenja kretanja između općina i gradova u HNK.
VLADA HNK
Vlada Kantona Sarajevo će subvencionirati dio cijene prirodnog gasa za mart i april ove godine
Subvencioniranu cijenu prirodnog gasa imat će sljedeće tarifne katagorije kupaca, i to: domaćinstva, velika privreda, mala privreda i KJKP „Toplane Sarajevo“.
VLADA KS
Ministarstvo privrede pokrenulo je donošenje okvirnog zakona za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica
Ministar privrede Kantona Sarajevo Draško Jeličić je izvijestio da je u toku obrada podataka za isplatu martovskih plata za 2020. godinu do visine minimalne plate definirane Općim kolektivnim ugovorom prema svim privrednim subjektima, kojima je odlukama štabova civilne zaštite zabranjen rad, a koji su zadržali isti broj radnika kao i u februraru 2020. godine uz ispunjene obaveza na osnovu javnih prihoda zaključno sa 31.12.2019.godine.
VLADA KS
Cilj Vlade BPK Goražde je prioritetno pružanje interventne podrške obrtnicima čije je poslovanje obustavljeno naredbama nadležnih institucija u borbi protiv pandemije koronavirusa COVID-19
S tim u vezi, na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održanoj danas, donesen je zaključak kojim se predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaduži Ministarstvo za privredu da pripremi programe utroška sredstava sa odgovarajućih kodova u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, te da istim predvidi da se svim poslovnim subjektima iz uslužnih djelatnosti kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti zbog koronavirusa isplati subvencija koja će omogućiti isplatu minimalne neto plate.
VLADA BPK
Transportna zajednica 06.04.2020.
Stalni sekretarijat Transportne zajednice prati ograničenja putovanja koja uspostavljaju različite zemlje partneri iz jugoistočne Evrope (uključujući i zemlje članice EU) kao jednu od mjera koje imaju za cilj zaustavljanje širenja COVID-19 u regionu.
TRANSPORT COMMUNITY
Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica
Autentični tekst Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom coronavirusa.
VLADA FBiH
FŠCZ donio tri nove naredbe
Na današnjoj sjednici FŠCZ naređeno je Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) da izvrši raspodjelu 150.000 testova na korona virus, i to: Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (90.000 kom.), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (30.000 kom.) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (30.000 kom.).
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Iz BIHAMK-a: Stanje na cestama 7. aprila 2020. godine u 08:10 sati
Vremenski uvjeti jutros su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu, uz dobru vidljivost i slabiji promet vozila. Upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama i napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15. aprila.
BIHAMK
Preporuka za privremeno postupanje kod isplate penzija/mirovina i drugih socijalnih primanja za vrijeme trajanja zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina života
Potrebno je da banke u okviru svojih nadležnosti osiguraju kontinuitet raspolaganja sredstvima na računima korisnika.
AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBiH
Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske
Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije donio zaključak o ograničenju i zabrani kretanja u RS.
VLADA RS
Donacija robe preko Crvenog krsta Republike Srpske
Crveni krst Republike Srpske bit će mjesto kome će se obraćati svi koji namjeravaju uputiti donaciju u robi Republici Srpskoj za vrijeme epidemije virusa korona.
VLADA RS
Stanje na putevima
Do 11.04.2020. kretaće se vangabaritni teret na relaciji Mel Banj Brdo-Bijeljina-Patkovača bb, vozači se mole za razumjevanje i da poštuju lica iz pratnje.
AUTO-MOTO SAVEZ RS
Ministar privrede Draško Jeličić: Javna rasprava o Prijedlogu odluke o iznosima novčanih poticaja i minimalnim uslovima za proizvodnju
„U želji da iskoristimo i olakšamo proizvodnju i kupovinu domaćih proizvoda, predložićemo Vladi da se poljoprivredni proizvođači oslobode obaveze dokazivanja kupovine deklarisanog sjemena, sadnog materijala i đubriva kako bi korištenjem vlastitog repromaterijala zasijali što veće površine i proizveli što više hrane“, naglasio je ministar Jeličić.
VLADA KS
Vlada ZDK izradila rebalans budžeta, koji bi mogao biti usvojen u petak
- Težište je stavljeno na osiguravanje sredstva za zdravstvo, privredu i poljoprivredu. Tako smo za Kantonalnu bolnicu Zenica i određene zdravstvene ustanove odobrili preko 2,5 miliona KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme, namijenjene isključivo za borbu protiv koronavirusa.
VLADA ZDK
Održana 9. vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH
Za borbu protiv COVIDA – 19 u BiH 20 miliona američkih dolara zajma EBRD-a; Novac iz IPA 2018 – 2020 preusmjeriti za odgovor naCOVID - 19 i migracije
VIJEĆE MINISTARA BiH
Službene informacije o koronavirusu u BiH
Sve aktuelne informacije o koronavirusu.
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
KANTON 10: Nova Zapovijed
U cilju provođenja izvanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva, brani se rad sljedećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda od 7. travnja 2020. godine do daljnjega.
VLADA KANTONA 10
Obavijest klijentima upisanim u RPG i RK
Obavješćujemo klijente koji su upisani u RPG i RK, a već dulje razdoblje nisu ažurirali podatke u RPG i RK, da ih mogu i trebaju ažurirati, kako bi ispunili uvjete za apliciranjem na novčane potpore.
VLADA HNK
Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru na području Srednjobosanskog kantona
U cilju poboljšanja i jačanja kapaciteta za smanjenje rizika nastajanja šumskih i drugih požara potrebno je da se negativni efekti svedu na najmanju moguću mjeru putem preventivnog djelovanja, potrebno je da nadležna ministarstva, tijela uprave, institucije, pravne osobe, građani, vlasnici i korisnici šuma, građevina i prostora blagovremeno planiraju, organiziraju i provode propisane preventivne mjere zaštite od požara kao i nadzor nad provođenjem tih mjera na svim mjestima, objektima i prostorima koji mogu biti ugroženi požarom (građevine i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom, prometne, vodoprivredne i energetske građevine, površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacijske i komunalne građevine i instalacije, proizvodne i druge građevine, postrojenja .skladišta, objekti na vodenim površinama, trgovi, javne površine, igrališta, šume, šumska i poljoprivredna zemljišta)
VLADA SBK
Ulazak državljana BiH koji imaju odobren redovni boravak u Sloveniji - rade u prijevoznim firmama kao vozači kamiona i vraćaju se na rad sa privremenog odsustva
Oni ne podliježu pravilima 14-dnevne karantene, pod uslovom da uđu u Sloveniju na graničnim prijelazima Gruškovje (Macelj), Obrežje (Bregana) ili Jelšane (Rupa). Na tim ulaznim mjestima sa strane slovenskih zdravstvenih radnika bit će im uzet bris zbog provjere infekcije COVID-19, a potom će im biti omogućen ulazak u zemlju. Detaljnije upute dobit će na samim ulaznim graničnim prijelazima.
MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
Obavijest o preuzimanju bilateralnih dozvola za drugi kvartal 2020.
Potrebno je da prijevoznici dostave tabelu razduženih dozvola i iste razduže putem pošte.
MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FBiH
Obavijest o objavljenim odgovorima na pitanja banaka u vezi sa primjenom Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ ("Službene novine F BiH", br. 22/
Agencija za bankarstvo Federacije BiH objavila je odgovore na pitanja banaka u vezi sa primjenom Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ ("Službene novine F BiH", br. 22/20)
AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBiH
Iz BIHAMK-a: Stanje na cestama 06.04.2020. u 10:30 sati
Počeli su radovi na mostu ispred naplatnog mjesta Zenica jug, na autoputu A-1. Za vrijeme ovih radova, saobraćat će se jednom trakom, naizmjenično.
BIHAMK
Pojašnjenje za postupanje - potvrda o angažovanju vozača
Ovo znači da se teretno motorno vozilo može kretati u od vremenu od 20,00 do 05,00 časova. Prilikom kontrole ovih vozila, u vremenu od 20,00 do 05,00 časova, dokaz da se radi o vršenju prevoza stvari može biti potvrda o kretanju izdata od strane poslodavca, potvrda o angažovanju vozača izdata od strane poslodavca, međunarodni tovarni list (CMR), otpremnica ili putni nalog.
VLADA RS
Stanje na putevima
Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je nagažovana na izgradnji autoputa od petlje Johovac do petlje Rudanka, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta MI 105 Rudanka-Doboj 1 (na stacionaži km 1+840, predviđeno je da ovi radovi traju do 01.06.2020. godine).
AUTO-MOTO SAVEZ RS
USK: Naredbe, uredbe i preporuke
Sve naredbe, uredbe i preporuke za USK.
VLADA USK
U produkciju puštena nova verzija sistema e-Nabavke
Agencija za javne nabavke BiH kontinuirano radi na unapređenju postojećih, kao i na uvođenju novih funkcionalnosti u ovom sistemu, a sve u cilju povećanja transparentnosti, efikasnosti u provođenju postupaka, kao i lakšeg rada sa sistemom svim korisnicima.
AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH
Svim proizvođačima i veleprometnicima lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini
Delegacija Evropske unije u BiH obratila se Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine sa upitom da se dostavi informacija o medicinskoj opremi koja je naručena i plaćena u nekoj od zemalja Evropske unije od strane medicinskih i drugih ustanova i farmaceutskih kompanija iz Bosne i Hercegovine, a da je ostala neisporučena odnosno blokirana usljed odluke Evropske komisije o zabrani izvoza medicinske opreme van granice EU.
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Službene informacije o koronavirusu u BiH
Sve aktuelne informacije o koronavirusu.
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
Obavještenje o radu sjedišta i poslovnica FIA
poslovne jedinice/ispostave će raditi utorkom i četvrtkom u periodu od 09:00 do 14:00 sati
FINANSIJSKO-INFORMATIČKA AGENCIJA BiH
Fond solidarnosti snosi troškove martovskih poreza na dohodak i doprinosa za privrednike iz najugroženijih djelatnosti
S ciljem sprječavanja otpuštanja radnika i očuvanja radnih mjesta u najugroženijim djelatnostima kao što su trgovina, saobraćaj i skladištenje, ugostiteljstvo, te ostale uslužne djelatnosti, Fond solidarnosti Republike Srpske će, u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, preuzeti isplatu obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na plate zaposlenih za mart 2020. godine, kao i doprinosa za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti za mjesec mart 2020. godine. Procjena potrebnih sredstava je između 17 i 19 miliona KM, čime će biti uplaćeni porez i doprinosi za oko 40.000 radnika.
VLADA RS
Održana 20. vanredna sjednica Vlade SBK
Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu SBK da je 3361 rješenja za samoizolaciju bilo aktivno, od toga 924 rješenja za samoizolaciju su aktivna, dok je za 2437 osoba istekla mjera samoizolacije. Preostali dio poručene zdravstvene i zaštitne opreme će se isporučivati tokom ove sedmice, a u skladu sa pripremljenom listom od strane zdravstvene struke. Izdavanje zdravstvene opreme i lijekova bolnicama i domovina zdravlja će se organizovati preko Sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
VLADA SBK
BRČKO DISTRIKT: Objavljen Javni poziv za pomoć privrednim subjektima
Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH objavljuje Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava u skladu s Programom mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom.
VLADA BRČKO DISTRIKTA