Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konstituirajuća sjednica Komisije za tumačenje Koloektivnog ugovora za djelatnost tekstilne, kožersko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće

Konstituirajuća sjednica Komisije za tumačenje Koloektivnog ugovora za djelatnost tekstilne, kožersko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće

U prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH 09. novembra 2018. godine održana je Konstituirajuća sjednica Komisije za primjenu, provođenje i tumačenje Koloektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost tekstilne, kožersko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće.

Komisije čine dva predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH i dva predstavbnika Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH. Za predsjednicu Komisije imenovana je Behrija Huseinbegović ispred Grupacije poslodavaca za djelatnost tekstila kože i obuće pri Udruženju poslodavaca FBiH, a za potpredsjednika Ramiz Omanović ispred Sindikata.

Članovi Komisije su Muhamed Vrabac, ispred UPFBiH i Esmir Dervišević, ispred Sindikata.

Na sjednici je usvojen Pravilnik o radu koji detaljnije reguliše način rada Komisije, te su razmatrana pitanja koja su do sada upućuvana Udruženju poslodavaca i Sindikatu, a tiču se tumačenja navedenog kolektivnog ugovora.