Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija "Studentskom praksom brže do posla"

Konferencija
Uobičajeno je da studenti primaju naknadu za obavljanje prakse kod poslodavaca i tu se treba voditi dobrim praksama iz EU, istaknuto je na konferenciji "Studentskom praksom brže do posla" koja je održana 15. aprila u Sarajevu.

Opći cilj ovog projekta je podržati reformu visokog obrazovanja u dijelu koji će osigurati uspostavljanje redovne studentske prakse na fakultetima u BiH, uz podršku univerziteta, te u saradnji sa poslovnom zajednicom. Razmjena mišljenja akademske i stručne zajednice kao i zajedničko djelovanje u tom smislu je od posebnog značaja. Na ovaj način će se omogućiti bih. studentima sticanje potrebnih praktičnih vještina u skladu sa dobrim EU praksama te tako odgovoriti zahtjevima tržišta rada.

Na događaju su učestvovati predstavnici relevantnih institucija, univerziteta, fakulteta, predstavnici poslovne zajednice, udruženja poslodavaca i privrednih komora, studentskih organizacija i drugih koji se bave pitanjima mladih/razmjenom studenata i stručnih obuka i konačno predstavnici organizacija civilnog društva iz oblasti obrazovanja, te EU. Ispred Udruženja poslodavaca FBiH konferenciji je prisustvovao pomoćnik direktora Zlatan Dedić.

Diana Šehić, direktorica Udruženja "Prava za sve" koje provodi projekt, navela je da postoji potreba da u nastavni proces bude uključen sistem redovne studentske prakse kako bi studenti, osim teoretske, stekli potrebne praktične vještine koje poslodavci traže.

- To bi studentima omogućilo da kasnije lakše dolaze do posla i da budu konkurentniji na tržištu rada - rekla je Šehić.

Dodala je da bi projektom trebala biti uspostavljena velika mreža organizacija koja bi okupila sve aktere tog procesa kako bi osigurali da bude odabran pravi model studentske prakse koja će biti implementirana na fakultetima u BiH.

Šehić je pojasnila da na određenim fakultetima već postoji praksa kao dio nastavnog procesa, a cilj projekta je da to bude slučaj sa svim fakultetima.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Branko Blanuša kazao je da je stručna praksa za studente obavezan predmet u toku studija i da uključuje 150 sati prakse u kompanijama.

Pojasnio je da su studenti angažovani na konkretnim projektima koje realizuju te kompanije, što za njih predstavlja značajno iskustvo i pripremu za rad nakon studija.  

Projekt "Studentskom praksom brže do posla", u okviru kojeg je organizovana konferencija, finansira Evropska unija.