Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javno obraćanje ministrima unutrašnjim poslovima i komesarima policijskih uprava kantona u FBiH

Javno obraćanje ministrima unutrašnjim poslovima i komesarima policijskih uprava kantona u FBiH

Ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima policijskih uprava u Federaciji BiH

Poštovani,

Obraćamo vam se u ime poslodavaca iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i tražimo da postupate u skladu sa važećim zakonima, kada je u pitanju neometano odvijanje saobraćaja na javnim saobraćajnicama i spriječite blokiranje javnih saobraćajnica od strane pojedinaca i grupa.

Ponukani sve češćim blokadama javnih saobraćajnica od strane nezadovoljnih grupa građana, koje na taj način pokušavaju ostvariti svoja prava, tražimo da ispunite svoje zakonske obaveze i omogućite građanima neometano obavljanje njihovih svakodnevnih aktivnosti, rad uslužnim preduzećima i odvijanje proizvodnih procesa u kompanijama bez zastoja izazvanih blokadama javnih saobraćajnica.

Nažalost, blokadom javnih saobraćajnica najčešće se nanosi šteta građanima i kompanijama koji ni na koji način nisu uzrokovali probleme nezadovoljnih grupa građana. Zbog blokada javnih saobraćajnica trpe građani koji ne mogu neometano odlaziti u bolnice, škole, na fakultete i na svoja radna mjesta.

Štetu zbog nemogućnosti ispunjavanja obaveza prema kupcima i dobavljačima, zbog zastoja u radnom procesu trpe i poslodavci, koji u najvećem broju slučajeva ispunjavaju svoje obaveze prema uposlenicima i državi. To su oni poslodavci koji redovno isplaćuju plaće, doprinose i poreze čime omogućavaju uredno punjenje budžeta.

Saosjećamo sa obespravljenim grupama građana i zalažemo se za poštivanje njihovih prava i pravično rješenje njihovog statusa. Ali se odlučno protivimo da ostvarivanje prava jedne kategorije građana, ugrožava bilo koga u ovoj državi.

Stoga vas pozivamo, da kao odgovorne osobe policije u vašem kantonu, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, u svim budućim slučajevima omogućite neometano odvijanje saobraćaja na javnim saobraćajnicama, osigurate ostvarivanje prava svih građana i kompanija u Federaciji BiH.

Uz puno razumijevanje za probleme sa kojima se policija susreće u svome radu i podršku radu policije u Federaciji BiH, smatramo da posao policije ne može biti samo pisanje kazni za saobraćajne prekršaje, nego su dužni osigurati sigurno i neometano odvijanje saobraćaja za sve učesnike. 

                                                                                    UDRUŽENJE POSLODAVACA FBiH