Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javni poziv za dodjelu sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča

Javni poziv za dodjelu sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča
Turistička zajednica Kantona Sarajevo objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava hotelijerima/smještajnim objektima, incoming putničkim agencijama i turističkim vodičima, čije je poslovanje onemogućeno usljed posljedica prouzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID – 19), a u cilju pomoći održavanja radnih mjesta i osiguranja likvidnosti (izmirivanje kratkoročnih obaveza).

Navedena sredstva Turistička zajednica KS ostvarila je po osnovu naplaćene boravišne takse u 2019. godini i raspodjeljuju se posebno za svaku grupu subjekata, kako slijedi:
1. Hotelijeri/smještajni objekti – 800.000,00 KM
2. Incoming putničke agencije – 150.000,00 KM
3. Turistički vodiči u Kantonu Sarajevo – 50.000,00 KM

Zahtjev – prijava na Javni poziv (potpisanu i ovjerenu pečatom) i dokumentaciju koja je propisana u tački III Javnog poziva (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od šest mjeseci) subjekti dostavljaju putem pošte, na adresu: Turistička zajednica Kantona Sarajevo, ul. Dalmatinska broj: 2/4, 71 000 Sarajevo, sa naznakom
„NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA HOTELIJERIMA/SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA, INCOMING PUTNIČKIM AGENCIJAMA I TURISTIČKIM VODIČIMA ".

Zbog mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa (COVID – 19), prijave na Javni poziv ne mogu se dostavljati direktno na protokol Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Rok za dostavljanje prijava je deset dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo će po okončanju Javnog poziva, objaviti listu subjekata, kojima su dodjeljena sredstva, na stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Više informacija i zahtjeve/obrasce možete preuzeti OVDJE.