Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javna rasprava u Goraždu: Poslodavci traže rasterećenje privrede

Javna rasprava u Goraždu: Poslodavci traže rasterećenje privrede

Udruženje poslodavaca FBiH, zajedno sa partnerskim institucijama, organiziralo je u Goraždu 09. novembra 2017. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o porezu na dohodak, Nacrtu zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit FBiH.

Slične rasprave već su održane i u osam gradova FBiH, a cilj je razmjena mišljenja i ukazivanje na važnost donošenja provodivih, fleksibilnih i prihvatljivih zakona. Posljednja, deseta, javna rasprava održat će se u Sarajevu, 13. novembra 2017. godine.        

„Prilikom analize zakona angažovali smo profesore sa Ekonomskog fakulteta UNSA, a naša namjera je da u ovih deset javnih rasprava, u direktnom razgovoru sa poslodavcima, prezentujemo amandmane Udruženja na pomenute zakone, te dodamo eventualne sugestije i kao takve ponudimo Vladi FBiH i parlamentarcima na usvajanje. Poslodavci su izrazili jednodušnu podršku našim prijedlozima", istekao je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

 

U Udruženju poslodavaca FBiH stava su da Zakon o porezu na dobit kojim su ukinute porezne olakšice poslodavcima, ima negativan efekt na reinvestiranje i otvaranje novih radnih mjesta te da će predloženi nacrti Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima dodatno opteretiti realni sektor. Smatraju kako treba ponuditi rješenja koja će dovesti do rasterećenja privrede.

"Oni koji imaju plate oko 600 maraka mjesečno će plaćati 90 KM više, granična plata je 1.150 maraka, a što je plata viša više se dobija, što je plata niža više se uzima, odnosno više se gubi. To se mora promijeniti. Druga stvar, u Zakonu o porezu na dohodak tražimo da se uvedu tri stope, jako je bitno da se podigne na 1.000 KM neoporezivi dio jer ljudi koji imaju platu do 1.000 KM teško da mogu nešto da uštede kada će sve što zarade plasirati u potrošnju, na to će se plaćati porez, više će se kupovati i otvarat će se nova radna mjesta", kaže Pandurević.

Predsjednik privredne komore BPK Dževad Terović ističe da u tom kantonu više od 55 posto ukupno zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji, te da će ovi zakoni direktno uticati na realni sektor.


"Privreda se ne bi smjela opteretiti više niti jedan procent, bilo kakvim zakonima. Naprotiv, mi očekujemo od aktuelne Vlade, od Reformske agende, jer je u njoj to i predviđeno, da obaveze i teret poslodavaca i privrednika budu smanjenje po svim osnovama kako bi se ostavilo više prostora za povećanje lične potrošnje, odnosno ličnih dohodaka zaposlenih ljudi koji bi generisali potrošnju i razvijali druge kantonu vrlo važne segmente kao što je PIO, zdravstvo, obrazovanje, kultura i sport", smatra Terović.

 

Udruženje poslodavaca FBiH će nakon posljednje rasprave koja je planirana u Sarajevu, objediniti primjedbe i amandmane na predložena zakonska rješenja i dostaviti ih Vladi i Parlamentu Federacije BiH.