Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH traži preispitivanje odgovornosti nadležnih u JP Cestama FBIH

Grupacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH traži preispitivanje odgovornosti nadležnih u JP Cestama FBIH
Grupacija poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH dostavila je premijeru Vlade FBiH i premijeru Vlade ZDK dopis u vezi izvođenja radova na rekonstrukciji tunela Vranduk.

Naime, na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH, održanoj 20. juna 2019. godine, donesena je odluka da se uputi dopis u kojem će se tražiti preispitivanje odgovornosti nadležnih u JP Cestama FBiH.

Dopis možete pogledati OVDJE.