Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca SBK pri UPFBiH dala podršku UPFBiH inicijativama Udruženja poslodavaca FBiH

Grupacija poslodavaca SBK pri UPFBiH dala podršku UPFBiH inicijativama Udruženja poslodavaca FBiH
Upravni odbor Grupacije poslodavaca Srednjebosanskog kantona pri UPFBiH na sjednici održanoj 04. jula 2019. godine, razmatralo je, između ostalog, i trenutno stanje u oblasti privrde, posebno sa aspekta fiskalnih i parafiskalnih opetrećenja.

"Konstatovano je da je situacija već duži period veoma teška, te da prijeti i kolaps zbog opterećenja koji su među najvišim u Europi i odlaska radne snage. Zbog toga, donijeli smo zaključak da sve aktivnosti koji vodi UO UPFBIH i Uruženje poslodavaca FBiH u potpunosti podržavamo. To se posebno odnosi na potpunu podršku "Inicijativi 20+5+6" koje je Udruženje predložilo Vladi i Parlamentu FBiH na usvajanje.

Ukoliko u skorije vrijeme ne dođe do usvajanja, barem dijela preloženog seta, sigurni smo da će otpočeti period panike među poslodavcima, uposlenima, dobaljačima i kupcima, a poslije toga je najgori scenario, vjerovatno i gašenje nekih poslovnih subjekata, posebno onih u relanom sektoru.

Pozivamo i molimo sve nadležne institucije i pojedince da hitno i neodložno urade svoj dio obaveze i da se čim prije stvore povoljni uvjeti za poslovanje, posebno u realnom sektoru", navodi se u dopisu.