Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dunović sa predstavnicima Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH o usklađivanju Zakona o stečaju

Dunović sa predstavnicima Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH o usklađivanju Zakona o stečaju

Na inicijativu potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića u Kabinetu potpredsjednika FBiH održan je 20. februara 2018. godine radni sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH, te predstavnicima premijera Vlade FBiH i Ministarstva pravde FBiH.

Cilj sastanka je prioriteno usklađivanje postojećeg Zakona o stečaju sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH, a koja je donesena prije gotovo dvije godine. Vlada Federacije do sada nije poslala u parlamentarnu proceduru zakonsko rješenje koje je u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH, na što je potpredsjednik više puta upozoravao. Insistirajući konstantno i beskompromisno na poštivanju odluka Ustavnog suda Federacije BiH, potpredsjednik Dunović  predložio je da se pored usaglašavanja postojećeg Zakona sa presudom Suda, za što je Vlada Federacije BiH već odredila rok, izradi i nacrt novog Zakona o stečaju.

„Razloga za takav prijedlog je više, a nakon presude Ustavnog suda koja je vratila radnicima nadu u njihova prava, neophodno je voditi računa i o tome da se sve buduće stečajne procedure odvijaju na takav način da se negativne posljedice svedu na minimum, a zloupotrebe potpuno iskorijene. Jedan od partnera za razgovore o novom zakonskom rješenju su svakako poslodavci, koji se susreću sa realnim rješenjima, te samim tim i najbolje znaju na koji način stečajne procedure pokrenuti na vrijeme, sa kakvim kontrolnim mehanizmima, a da se omogući ostvarivanje radničkih prava uz istovremenu mogućnost oporavka kompanija koje se nalaze u takvoj situaciji. Ukoliko Vlada FBiH odluči da krene u ovom smjeru, spreman sam uzeti aktivno učešće u izradi Zakona o stečaju koji neće biti na štetu radničke klase, a kojim će se omogućiti ozdravljenje preduzeća u stečaju.

Zakonitost svih stečajnih procedura mora biti imperativ djelovanja svih aktivnih sudionika tih takvih procesa, a radnici poštovani i zaštićeni kao najveća vrijednost jednog zdravog, demokratskog društva", poručio je danas na sastanku potpredsjednik Dunović.