Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Drugi edukacijski seminar „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju“

Drugi edukacijski seminar „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju“

Udruženje poslodavaca Federacije BiH, zajedno sa partnerima, realizuje projekat Međunarodne organizacije rada (ILO) „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije". Cilj projekta je podizanje kapaciteta institucija i kompanija za zakonsko regulisanje, provođenje i promociju dualnog obrazovanja.

Kao jedna od glavnih aktivnosti jest i organizacija tri edukaciona seminara za interesne grupe kroz projekat. Prvi edukacijski seminar održan je 24. aprila, a drugi edukacijski seminar pod nazivom „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju" 15. maja 2018. godine.

Seminar je namjenjen isključivo predstavnicima srednjih strukovnih škola i kompanija iz različitih oblasti, a učesnici su imali priliku razmijeniti iskustva u vezi planova praktične nastave u kompanijama i nastavnih planova i programa u školama.

Kroz zajedniči rad identifikovano je niz modaliteta na koji način bi se u budućnosti mogla razvijati jača saradnja između škole i poslodavaca.

Izuzev predstavnika škola i kompanija, svoje učešće uzeli su i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta KS  i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Učesnici su na ovom skupu imali priliku i čuti izlaganje Georga Burggera, CIM ekperta za srednje strukovno obrazovanje koji je govorio o praksi i saradnji škola i kompanija kroz dualno obrazovanje.