Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dobra saradnja Udruženja banaka BiH i Udruženja poslodavaca FBiH

Dobra saradnja Udruženja banaka BiH i Udruženja poslodavaca FBiH

Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević održali su 05. jula 2018. godine sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka BiH Berislavom Kutleom i Sanelom Kusturicom.

Ocijenjeno je da je ulaskom Udruženja banaka BiH u članstvo Udružena poslodavaca FBiH, prije više od pet godina, postignuta obostrana korist, te da se tokom tog perioda aktivno radilo na rješavanju problema članica iz ove oblasti.

Na sastanku se razgovalo o Kolektivnom ugovoru za granu finansija, zajedničkim aktivnostima na kreiranju nacrta, prijedloga i inicijativa zakona i podzakosnkih akata, kao i o radu na projektima.

Predstavnici oba udruženja su zaključili da postoji prostor za bolji i efikasniji rad te da će se u narednom periodu posvetiti unapređenju saradnje, kao i nastaviti sa redovnim aktivnostima za poboljšanje poslovnog ambijenta.