Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Diskusija - Uloga socijalnih partnera tokom krize Covid 19 i šire

Diskusija - Uloga socijalnih partnera tokom krize Covid 19 i šire
Sekretar Udruženja poslodavaca FBiH Mersiha Jusić učestvovala je u diskusiji "Uloga socijalnih partnera tokom krize Covid 19 i šire" koju je organizovala Međunarodna organizacija rada.

Diskusiju je vodila direktorica Ureda za poslodavačke aktivnosti Deborah France Massin i direktorica Ureda za aktivnosti radnika Maria Helena Andre. Diskusija se održala online 03. februara 2021. godine.

Poslodavci i biznis organizacije za članstvo širom svijeta prednjačili su u pomaganju preduzećima koja predstavljaju da prebrode postojeću krizu na brojne načine, od vođenja političkog odgovora i pregovorima sa vladama, nudeći smjernice članovima u smislu upravljanja zdravstvenim i sanitarnim aspektima krize, a također i od mjera za spašavanje preduzeća i zaštitu radnih mjesta.