Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Direktor UPFBiH na zasjedanju Međunarodne konferencije rada

Direktor UPFBiH na zasjedanju Međunarodne konferencije rada
Od 10. do 21. juna u Ženevi se održava 108. zasjedanje Međunarodne konferencije rada, najvišega tijela odlučivanja Međunarodne organizacije rada.

Više od 5.000 zastupnika iz cijeloga svijeta raspravljalo je i odlučivalo o ključnim pitanjima za rad i radnike, od kršenja konvencija, preko usvajanja standarda o zlostavljanju i nasilju na radnom mjestu do rasprave o budućnosti MOR-a, koji ove godine slavi 100 godina rada, i budućnosti rada, što je i središnja tema Konferencije i inicijativa MOR-a. Na konferenciji je sudjelovao direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.
 
Međunarodna konferencija rada najvažniji je događaj u djelovanju Međunarodne organizacije rada koja je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda čiji je osnovni zadatak osiguranje boljih uvjeta rada i položaja radnika u cijelome svijetu te dostojanstvenog rada za sve. MOR postavlja međunarodne standarde rada, promiče temeljna prava radnika te prilike za zapošljavanje, socijalnu zaštitu i jačanje socijalnog dijaloga.

Specifičnost ove organizacije ogleda se u tripartitnom sistemu, odnosno uključenosti predstavnika vlada, radnika i poslodavaca u djelovanje organizacije kao i njihov utjecaj na kreiranje međunarodnih standarda rada (konvencija i preporuka).

ILO je osnovan 1919., nakon Prvog svjetskog rata kako bi promicao socijalnu pravdu i radnička prava kao način za osiguranje globalnog mira.

Kroz pregovore između vlada, sindikata i poslodavaca, ILO je izradio skoro 190 sporazuma i više od 200 preporuka o radničkom zakonodavstvu, uključujući konvencije o pravu na osnivanje sindikata i konvencije protiv diskriminacije, prisilnog rada te dječjeg rada.