Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Delegacija UPFBiH sa predstavnicima DF-a

Delegacija UPFBiH sa predstavnicima DF-a
Delegacija Udruženja poslodavaca FBiH razgovarala je 02. jula 2019. godine sa šefom Kluba DF-GS u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i saradnicima o "Inicijativi 20+5+6".

"Inicijativa 20+5+6", koju je pripremilo Udruženje poslodavaca FBiH, prihvaćena je većinom glasavo na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 10. aprila, a rezultirat će rasterećenjem privrede, smanjenjem sive ekonimije i poboljšanjem fiskalne discipline, smanjenjem nezaposlenosti, povećanjem plaća i investicija, podizanjem konkurentske sposobnosti domaće privrede, pojednostavljenjem i ubrzavanjem administrativnih procedura, kao i smanjenjem troškova poslovanja.

Sastanak sa predstavnicima DF-a predstavlja nastavak aktivnosti djelovanja UPFBiH prema parlamentarnim strankama. Na sastanku je predstavnicima DF-a detaljnije obrazložena Inicijativa, te je razgovarano o mogućnostima davanja podrške za usvajanja inicijative.