Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatna radionice za članice UPFBiH o digitalnom marketingu

Besplatna radionice za članice UPFBiH o digitalnom marketingu
Udruženje poslodavaca FBiH je za svoje članice organiziralo besplatnu radionicu "Razvoj i pozicioniranje brenda kroz digitalni marketing i društvene medije” koja je održana 05. februara 2019. godine sa svrhom unapređenje znanja menadžera o primjeni digitalnih tehnologija i društvenih medija u biznisu u cilju poboljšanja uspješnosti poslovanja, izgradnji brenda i komunikaciji sa kupcima i javnosti.

Radionica je bila usmjerena ka praksi i koncipirana na način da se kombinuju teoretska i praktična znanja, kroz intenzivni rad učesnika na praktičnim primjerima.

Radionicu su vodili Suada Peštek, ekonomsitica sa 20 godina isustva u marketing I medijskoj industriji i Almir Peštek, profesor digitalnog marketinga na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i na fakultetima u EU, tim sa iskustvom u organizaciji i vođenju treninga u oblasti digitalnog marketinga.

Učesnici radionice imali su priliku saznati više o definisanju strategije digitalnog marketinga i izgradnje tima, kako kreirati sadržaje, koje alate koristiti i kako se efikasno oglašavati, te kako komunicirati sa marketinškim agencijama I IT kompanijama.