Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Anketa o potrebama obrazovanja odraslih

Anketa o potrebama obrazovanja odraslih
Udruženje poslodavaca FBiH, vodeći računa o svojim članicama, radi na konceptu pomoću kojih obrazovanje odraslih (formalne i neformalne obuke, seminari) može doprinijeti u upravljanju krizom nudeći obrazovne usluge. Učenje i obrazovanje odraslih je posebno važan segment tokom vanrednih okolnosti jer animira na stjecanje potrebnog znanja i vještina koje traži tržište.

Stalni napredak nauke i tehnologije gotovo svakodnevno donosi nova znanja, a koji utiču na sve nivoe društvenoga života i njihove učesnike. Ovakvo obrazovanje je siguran put za mlade i odrasle da sticanjem novih znanja i vještina budu sposobni donositi pozitivne promjene u svojim zajednicama i samom poslovnom okruženju.

S tim u vezi, Udruženje poslodavaca FBiH je pripremilo anketu koja će pomoći u sagledavanju svih mogućnosti, kako i na koji način uticati na promjenu poslovne klime i podizanju svijesti o potrebama ulaganja u radnička znanja.

Anketa o potrebama obrazovanja odraslih