Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo premijeru Vlade FBiH primjedbe u formi amandmana na Uredbu o procjeni uticaja propisa

 Udruženje poslodavaca FBiH uputilo premijeru Vlade FBiH primjedbe u formi amandmana na Uredbu o procjeni uticaja propisa

Udruženje poslodavaca FBiH je sa ciljem unaprijeđenja procesa donošenja i procjene utjecaja propisa u Federaciji BiH, dostavilo premijeru Vlade FBiH primjedbe u formi amandmana na Uredbu o procjeni uticaja propisa.

Prilikom pripreme primjedbi u formi amandmana izvršena je sveobuhvatnu analiza zakonodavstava zemalja u okruženju, kao i međunarodnih standarda. Također, konsultovani su eminentni profesori i stručnjaci sa Pravnog i Ekonomskog fakulteta, te stručnjaci Međunarodne organizacije rada.

Uredbom o procjeni uticaja propisa uređuje se način i postupak provođenja procjene uticaja propisa po kojem postupaju federalni organi uprave u postupku izrade prednacrta, odnosno nacrta zakona i prijedloga uredbi koje predlaže odnosno donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a upućenim primjedbama Udruženja poslodavaca FBiH, traži se, između ostalog i da se omogući Udruženju poslodavaca da daje mišljenje o svakom propisu koji je u proceduri,  a koji je od značaja za poslovni ambijent.

Glavni zahtjev u primjedbama Udruženja poslodavaca FBiH jeste da se socijalni partneri direktrno uključe u procjenu utjecaja propisa, a sa ciljem poboljšanja ekonomskog stanja FBiH.

Primjedbe u formi amandmana na pomenutu Uredbu možete pročitati OVDJE.