Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poslodavci trebaju biti uključeni u donošenje odluka i mjera

 Poslodavci trebaju biti uključeni u donošenje odluka i mjera
Direktor Udruženja poslodavaca FBiH  Mladen Pandurević ragovarao je 05. oktobra 2018. godine sa direktoricom poslovnog portala Akta.ba, Azrom Atagić Ćatović o mjerama koje je potrebno provesti kako bi se unaprijedio poslovni ambijent. Atagić Ćatović je i kandidatkinja Nezavisnog bloka za državni Parlament, te je iznijela i mjere koja ona i i Nezavisni blok predlažu, a koje su u skladu sa preporukama političkim strankama navedene u dokumentu UPFBiH "Šta poslodavci očekuju od vlasti".

"Poslodavci trebaju biti uključeni u donošenje svih propisa i mjera od samog početka", naglasio je Pandurević.

Rasterećenje cijene rada ne podrazumijeva da ta sredstva ostanu poslodavcu, već da dođu u situaciju da mogu svom radniku povećati plaću, zaključeno je na sastanku na kojem je dogovorena kontinuirana saradnja na pripremi Zakona i borbi za bolji poslovni ambijent. Sastanku je prisustvovao i ekonomski analitičar Faruk Hadžić.