Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ZD PSBiH prihvatio inicijativu UPFBiH za ukidanje obaveze plaćanja akcize na denaturirani etil alkohol

ZD PSBiH prihvatio inicijativu UPFBiH za ukidanje obaveze plaćanja akcize na denaturirani etil alkohol
Po hitnom postupku na sjednici Zastupničkog doma PSBiH usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači zastupnici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, a po inicijativi Udruženja poslodavaca FBiH koje je tražilo od nadležnih inistitucija ukidanje obaveze plaćanja akcize na denaturirani etil alkohol.

Udruženje poslodavaca je u inicijativi podsjetilo da je u vrijeme pandemije, kada je povećana potražnja za sredstvima za dezinfekciju i čišćenje, veoma bitno obezbijediti dovoljne količine sirovine za proizvodnju tih sredstava, te da predloženo ukidanje plaćanje ovih akciza je i zdravstvena mjera koja će doprinijet cjelokupnoj društvenoj zajednici i pomoći u borbi protiv širenja zaraze na području Bosne i Hercegovine. Ukidanjem plaćanja akciza proširit će se asortiman proizvoda koji se mogu proizvoditi u Bosni i Hercegovini, a koji se trenutno uvoze iz drugih zemalja. Nova proizvodnja značila bi i otvaranje novih fabrika i proširenje postojećih, odnosno otvaranje novih radnih mjesta, veću potrošnju i veće punjenje Budžeta, navodi se u inicijativi Udruženja.

Prema Zakonu o dopuni Zakona o akcizama u BiH u članu 1. dodaje se novi stav koji glasi: "Izuzeće se odnosi na tarifne brojeve 2207 (Nedanaturisani etilni alkohol sa volumenskim sadržajem alkohola 80% vol i većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine), 2207 10 00 00 (Nedanaturisani etilni alkohol sa volumenskim sadržajem alkohola 80% vol i većim) i 2207 20 00 00 (Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine=, za koje se ne naplaćuje akziza u 2020. godini".