Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Završna faza praktične obuke u sklopu projekta "Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i žena u drvnoj industriji” (VIDEO)

Završna faza praktične obuke u sklopu projekta
Uzimajući u obzir da je drvna industrija u FBiH izvozno orijentisana i da bilježi konstantan rast, a da same kompanije često ne mogu udovoljiti narudžbama inostranih kupaca uslijed nedostatka kvalifikovanih tapetara i modelara, iako se radi o radnim mjestima koja su za 20 posto više plaćena od prosječnih plaća u sektoru, Udruženje poslodavaca FBiH implementira projekat "Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i žena u drvnoj industriji” u okviru USAID WHAM projekta.

Cilj projekta je profesionalno osposobljavanje nezaposlenih mladih za pozicije tapetara i modelara, koja su deficitarna u drvnoj industriji.

Četrdeset polaznika uspješno je završilo teoretsku obuku, te nastavili sa praktičnom obukom u kompanijama WoodTeam d.o.o. Ilijaš, Fen d.o.o. Lukavac i Nobil d.o.o. Nova Bila. Jedan dio polaznika će usvojiti određena znanja i vještine u procesima proizvodnje u drvnoj industriji, te će biti osposobljeni za presvlačenja namještaja platnom, tapeciranje sjedišta, te ukrašavanje prostora posebnim tkaninama, sagovima, itd., a drugi dio polaznika će biti osposobljeni da vladaju postupcima savremenih tehnologija pri obradi drveta. Naučit će osnovne principe izbora pribora, alata i mašina za određene operacije, ovladati vještinama pripreme, krojenja i obrađivanja materijala od drveta, te da konstruišu i izrađuju različite vrste namještaja i građevinske stolarije.

Ovaj projekat se u cijelosti završava krajem februara 2021. godine, a cilj projekta je osigurati zaposlenje kod poznatog poslodavca za minimalno 90 posto sudionika od kojih se očekuje da uspješno završe tromjesečni proces obuke.

U sklopu projekta, Udruženje je pripremilo i video spot na bhs i engleskom jeziku.