Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zatražen sastanak sa ministricom finansija o minimalnoj plaći

Zatražen sastanak sa ministricom finansija o minimalnoj plaći
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je 10. marta 2021. godine ministrici finansija FBiH Jelki Milićević dopis sa molbom za sastanak na kojem bi se razgovaralo o minimalnoj plaći. Prijedlog Udruženje je bio da se sastanak održi u sedmici od 15. do 19. marta 2021. godine.

Iako se radi o bitnoj i aktuelnoj temi, Udruženje poslodavaca FBiH još uvijek nije zaprimilo odgovor od strane kabineta ministrice finansija.