Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt izmjena i dopuna zakona o radu

Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt izmjena i dopuna zakona o radu
Nakon mnogobrojnih sastanaka, lobiranja i napora predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je na sjednici održanoj 28. jula Nacrt izmjena i dopuna Zakona o radu.

Udruženje poslodavaca je pozvalo zastupnike da u interesu poslodavaca i radnika, ali i društva u cjelini, podrže izmjene  i  dopune  Zakona.  Naglašeno  je  da  su  izmjene  i  dopune  u  skladu  sa konvencijama Međunarodne organizacije rada, kao i Europskom socijalnom poveljom te drugim međunarodnim aktima koje je ratifikovala BiH. Usklađene u i sa najvišim standardima zaštite prava radnika, a da bi se primjenjivao samo za vrijeme trajanja proglašenog stanja nesreće u FBiH.

Zadužena je Vlada FBiH da u roku od 60 dana organizuje javnu raspravu da bi se izradio prijedlog  izmjena i dopuna  Zakona o radu.  Zakon će se  razmatrati u redovnoj proceduri.