Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zasjedao Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH

Zasjedao Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH
Članovi Pravnog i Ekonomskog savjeta UPFBiH, na sjednici održanoj 24. marta 2021. godine putem Zoom aplikacije, raspravljali su o nekoliko bitnih propisa iz oblasti finasijskog poslovanja.

Članovi su najprije razmatrali mišljenje Federalnog ministarstva finansija u vezi sa oporezivanjem dohotka realiziranog po osnovu prodaje udjela. Udruženje će uputiti ovom ministarstvu dopis i ukazati na činjenicu da prema trenutno važećem Zakonu o porezu na dohodak ne postoji osnov za naplatu tog poreza i da Mišljenje Ministarstva ne može biti u suprotnosti sa Zakonom.

Nadalje, članovi su podržali inicijativu da se izmijeni član 6. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina na način da se od plaćanja uvoznih dažbina, pored opreme za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osuvremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost, oslobode i rezervni dijelovi opreme, odnosno mašina.

Članovi su razmatrali i Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem vezano za problem da se kao odbitni PDV mogu prihvatiti samo fakture koje su primljene u mjesecu na koji se odnosi PDV prijava. Istaknuto je da su najveći problem fakture javnih preduzeća koje se šalju nakon isteka mjeseca za prethodni mjesec, a najčešće do 10. u tekućem mjesecu. Poslodavci imaju velike troškove koje ne mogu koristiti kao odbitni PDV u mjesecu kada je nastao trošak, nego u narednom mjesecu. Ponuđeno rješenje, odnosno prijedlog je da se u ulazni PDV uključe sve fakture koje se odnose na mjesec za koji se radi PDV prijava bez obzira na datum prijema. Zaključeno je da će Pravni i Ekonomski savjet u narednih nekoliko dana formulisati prijedlog inicijative koja bi se uputila nadležnim institucijama.

U raspravi o posljednjoj tački dnevnog reda u kojem se razmatrao Prijedlog zakona o stečaju, članovi su u potpunosti podržali amandmane UPFBiH na pomenuti zakona. U roku od osam dana članovi će dostaviti  amandmane za koje smatraju da su ključni, te je naglašeno da je potrebno amandmanski djelovati kada Prijedlog Zakona bude na dnevnom redu Doma naroda Parlamenta FBiH.