Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zaposlenost po sektorima

Zaposlenost po sektorima

 

 

U julu 2019. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 533.391. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je ostao na istom nivou, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,4%.


Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,6%.


Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

Broj nezaposlenih u julu 2019. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,6%, a broj nezaposlenih žena za 1,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u julu 2019. iznosila je 36,8%, a za žene 45,0%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.