Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zaposlenost po sektorima

Zaposlenost po sektorima

 

U aprilu 2023. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 539.516. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,3% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.

Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 2,0% a broj zaposlenih žena za 2,4%
 

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.