Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zaposlenost po sektorima

Zaposlenost po sektorima

U junu 2018. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 522.687. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 0,3%.

Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

Broj nezaposlenih u junu 2018. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,3%, a broj nezaposlenih žena ostao je na istom nivou. Stopa registrirane nezaposlenosti u junu 2018. iznosila je 38,7%, a za žene 46,5%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.