Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zamjeniku predsjedavajućeg ZD PSBiH dostavljene primjedbe UPFBiH na tekst Zakona o PDV-u

Zamjeniku predsjedavajućeg ZD PSBiH dostavljene primjedbe UPFBiH na tekst Zakona o PDV-u
Zamjeniku predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisu Zvizdiću, dostavljene su primjedbe Udruženja poslodavaca FBIH u formi amandmana na tekst Zakona o PDV-u.

U primjedbama se navodi da predložena rješenja novog Zakona o PDV-u nisu u interesu rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta, niti će značajnije doprinijeti kvalitetnijem uređenju oblasti indirektnih poreza i rastu prihoda. Prednacrt Zakona o PDV-u nije reformski, niti stimulativan za privredu pa stoga neće ni dovesti do povećanja privrednih aktivnosti i proširenja poreske osnovice za prikupljanje PDV-a.

Novi Prednacrt zakona o PDV nema suštinskih izmjena u odnosu na važeći Zakon, te predloženom tekstu nema niti jedan dosadašnji zahtjev UPFBH, kao što su pomjeranje roka plaćanje PDV-a sa desetog na posljednji dan u mjesecu, plaćanje poreza po naplati fakture za male poreske obaveznike, te nemogućnost priznavanja odbitnog PDV-a za neplaćene fakture, a kakva rješenja poznaju zemalje regiona i zemalje EU.

Stoga Udruženje ne podržava donošenje Zakona o PDV-u u ovakvom tekstu, te je dostavilo svoje konkretne primjedbe na pojedine odredbe, koje imaju za cilj poboljšanje teksta Zakona koji će biti primjenljiv u praksi.

Primjedbe UPFBiH možete pročitati OVDJE.